Naši farmu pravidelně navštěvují děti z okolních mateřských škol a školek, maminky s dětmi, různé zájmové spolky. Děti si mohou z blízka zvířátka prohlédnout, pohladit si je a dozvědět se různé zajímavosti o jejich chovu.

Spolupracujeme také s městem Broumov, kde zapůjčujeme zvířátka na oslavu příchodu Tří králů, které pořádá město Broumov. Návštěvníci této každoroční akce, zejména ti malí, tak mohou na náměstí vidět lamy, oslíky i ovečky.

Také jsme zapůjčili zvířátka na dětský den, který byl pořádán občanským sdružením Music and Theatre S. G. Pitaš v Šonově. Tento dětský den byl v indiánském stylu a zúčastnilo se ho více než 200 návštěvníků.

Od roku 2014 také spolupracujeme s Jízdárnou Hejtmánkovice, kde se konají různé akce, např. křest hříbat nebo zábavná show svatba oslíka s kobylkou, za přítomnosti herců a bavičů. Na tyto akce, kterých se účastní stovky lidí, chystáme a zdobíme chovatelské klece, voliéry a boxy, kde pak návštěvníci mohou zhlédnout různé druhy zvířátek, okrasnou drůbež, kachny, papoušky, lamy, ovce, kozy aj..

Na všechny akce jsou zvířátka zapůjčována bezplatně a vždy je po celou dobu dbáno na jejich zdraví a bezproblémový průběh.


Školy, školky, spolky a tábory

Obrázky a výtvory

Tři králové


Indiánské léto u Pitašů
Mazlíčci s Honzou Musilem
Toulavá kamera na farmě


Křest hříbat na Jízdárně
Svatba Cukříka a Polárky
Návštěva dětí z CPI ZP


Mikuláš pro děti DD Broumov
Vánoce s dětmi 2015
Podzimní setkání IC
ve spolupráci s Kladským pomezím


Vánoce s dětmi 2016
Zdobení stromečků
s dětmi z DD Broumov 2016
Výherci Toulavého baťohu 4.2.2017


Učitelky ZŠ Masarykova
Všechny akce Wenetu

© 2013-2018 FARMA WENET BROUMOV z.s. -