Adoptuj si své zvířátko na farmě Wenet v Broumově

Pokud se Vám některá zvířátka u nás líbí a chtěli byste se stát jejich adoptivními rodiči, pak stačí vyplnit žádost, nebo si o ni můžete zažádat na e-mail. Na základě Vámi vyplněné žádosti Vám zašleme adoptivní smlouvu, dle které vybrané zvířátko budete sponzorovat.

Adopce spočívá v tom, že si na farmě můžete vybrat jakékoliv zvířátko, kterému byste se chtěli stát „adoptivním rodičem“. Váš příspěvek pak bude použit pro chov zvířátek na farmě. Adopce trvá vždy rok a je možné ji vždy opakovaně prodloužit na další rok. Každý, kdo se stane adoptivním rodičem, a bude-li s tím souhlasit, pak bude takto uveden na Adopční desce na vyčleněném místě na farmě Wenet.

Částky jednotlivých adopcí jsou uvedeny na celý rok a jsou rozděleny do dvou kategorií, první činí 500,- Kč až 5.000,- Kč a druhá činí 5.001,- Kč a více.

Jako odměnou Vám pro první kategorii budou za každé jednotlivé adoptované zvířátko poskytnuty dvě volné jednodenní vstupenky + jedna magnetka farmy. Pro druhou kategorii Vám bude za každé jednotlivé adoptované zvířátko poskytnuta odměna ve formě volné roční vstupenky, se kterou pak můžete během roku neomezeně zdarma navštěvovat naši farmu + dvě magnetky farmy. Roční vstupenka je na vystavená na konkrétní jméno a je nepřenosná. Jednodenní vstupenky může jednorázově využít kdokoliv.

Pokud jste se rozhodli stát se adoptivním rodičem a vybrali jste jiné zvířátko, které na farmě chováme, ale není zde uvedeno, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme a těšíme se na shledání u nás na farmě.


© 2022 Vytvořil Michael Bíreš